Rölelerin yerini PLC’lerin, mimik panel ve recorderların yerini PC’lerin almasıyla yeni bir boyut kazanan Endüstriyel Otomasyon Sistemleri, üretimin tüm alanlarında başarıyla uygulanmaktadır.

Üreticilerin rekabet edebilen kalite ve fiyatlara gereksinimleri, bu sistemlerden beklentileri de arttırmaktadır. Artık yalnızca üretmek yeterli olmamakta; neyin, ne kadar, ne sürede, ne kalitede, hangi girdilerle üretildiğinin bilinmesi gerekmektedir. Bu beklentiler donanımdan daha çok SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) yazılımlarında etkisini göstermektedir.

Başlangıçta, yalnızca insan makine arabirimi (MMI – Man Machine Interface) olarak düşünülen SCADA yazılımları; PLC’lerden aldığı verileri görselleştiren, PLC’lere veri gönderen, alarm ve geçmişe yönelik verileri depolayan ve basit rapor özellikleri olan yazılımlar iken günümüzde üretim yönetim ve bilgi sistemi (MMI – Manufacturing Management Information) haline gelmişlerdir. İnsan makine arabirimi özellikleri (HMI- Human Machine Interface) gelişmiş, iletişim çağının gereklerine uygun olarak internet hatta mobil telefonlar bile bu arabirimin birer parçası olmuştur.

Teknolojinin bu denli ilerlediği yeni dünya şartlarında ekonomik gelişmenin liderlerinin kendi teknolojilerini üretebilen ve ülke içerisinde yaratılan bilgileri ihraç edebilen ülkeler olacağına inanan MEKATRONİK’in kuruluş amacı da Türkiye sanayisinde, yurt dışından getirilen makineler yerine, özel amaçlar için dizayn edilmiş makineler ve endüstriyel otomasyon sistemleri üretmektir.