MEKATRONİK olarak güvenilir otomasyon sistemleri kurmak için, kaliteli malzemenin yanında kaliteli mühendislik gerektiğine inanmaktayız. Bu sebeple, sağladığımız mühendislik
hizmetinin kalitesini sürekli artırmayı hedeflemekteyiz. Kalitemizi sürekli kılmak amacıyla her proje için başlangıçta bir kalite planı yapmakta ve müşterilerimiz ile bu planı uygulamaktayız.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek işler ile ilgili kalite hedeflerini sağlamak için
uygulanacak adımlar maddeler halinde belirlenmektedir.

  • İmalatta kullanılacak malzemelerin ve sağlanacak hizmetlerin belirlendiği Proje Teknik Şartlarının oluşturulması,
  • İmalat öncesi tasarım denetlemesi (otomasyon konfigürasyonu, PLC pano tasarımı, elektrik projeleri, yerleşim planı) ve onay,
  • Programlama denetlemesi (Otomasyon kod ve programlama, standartlar ve PLC-Operatör Panel-SCADA program uygulamaları) ve onay,
  • Sevkiyat ve saha montaj öncesi imalat denetlemesi (PLC panosu ve programlar) ve onay,
  • Montaj ve Devreye Alma testleri (kablo bağlantıları, soğuk ve sıcak testler),
  • Sistem devreye alma çalışmaları sonrasında performans testleri,
  • Dokümantasyon (Test raporlar, as-built projeler, kullanım kılavuzu, bakım ve arıza kılavuzu, Kullanılan ekipmana ait teknik doküman, geçici kabul tutanağı),
  • Tesis personeline sistem ekipman, konfigürasyonu, işletme, bakım ve arıza eğitimleri.